*>* Systém udělování ocenění klanu Aica amrún *<*
-----------------------------------------------------------------
Toto je tabulka podle které jsou přidělovány pochvaly
----------------------------------------------------------------
5. liga - I. stupeň za vynikající výkon
4. liga - II. Za vynikající výkon, I. stupeň za dobrý výkon
3. liga - III. za vynikající, II. za dobrý
2. liga - IV. za vynikající, III. za dobrý
1. liga - V. za vynikající a IV. za dobrý

-------------------------------------------------------------
Pokud hráč nasbírá součtem 12 stupňů od jedné danné disciplíny bude mu uděleno vyznamenání. Disciplíny jsou: "Boj", "Magie", "Obětování pro klan", "Podpora spoluhráčů", "Výkon velitele" a "Práce pro klan". Dále se uděluje ještě pochvala za "Rozvoj", která se přičítá k hodnotě "Podpora spoluhráčů"
--------------------------------------------------------------------------- ----
Pochvaly jsou kombinovatelné mezi nadřazeným a podřazenými nicky. Vyznamenání vám bude uděleno na nadřazený nick. Pochvaly jejichž hodnota dosáhne na vyznamenání budou smazány a datum jejich udělení připsáno u vyznamenání.
---------------------------------------------------------------------------
Nejvyšší vyznamenání - Klanový kříž lze získat pouze: 1000 dny v klanu + 5 vyznamenáními (z toho 3 různého druhu) + ziskem minimálně 200 klanových bodů. Stejně jako u pochval se vyznamenání dosažená na Klanový kříž smažou.
----------------------------------------------------------------------
Pochvaly vždy navrhuje pouze velitel klanové aliance v tzv. "Zrychleném hlasování". Po ukončení věku velitel navrhne pochvaly a vyhlásí hlasování. Pokud se do 24 hodin od vyhlášení hlasování nevyjádří nadpoloviční většina klanových členů aliance proti, budou pochvaly uděleny.
------------------------------------------------------------------------